Home / News / Equipbaie 2018 in Paris

Equipbaie 2018 in Paris

Na targach Equipbaie, w odpowiedzi na aktualne oczekiwania rynku francuskiego,zaprezentowaliśmy po raz pierwszy okna klasy Modern stworzone w systemie Gaelan .Tym samym się staliśmy się największym na rynku francuskim producentem okleiny w tym systemie.Poza nowościami z dumą przedstawiliśmy nasze flagowe produkty jak okno Perfect,znany już model Komfort a także okno aluminiowe i drzwi przesuwne. Nasza obecność na targach jest okazją do wzmocnienia pozycji na rynkach zagranicznych. Z wielką radością przedstawiliśmy nasze produkty i braliśmy udział w dyskusjach z uczestnikami targów w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań dotyczących okien oraz drzwi.

Zapraszamy do galerii zdjęć i obejrzenia reportażu z tego wydarzenia.

At Equipbaie, in response to the current expectations of the French market, we presented, for the first time, Modern windows, created in the Gaelan system. The same became the largest French producer of veneers in this system. Apart from novelties, we proudly presented our flagship products as the Perfect window, already known Comfort model as well as aluminum window and sliding doors. Our presence at the fair is an opportunity to strengthen our position on foreign markets. We presented our products with great joy and took part in discussions with trade fair participants in search of innovative solutions for windows and doors.

We invite you to the photo gallery and see the reportage from this event.