Projekty

Ekoplast S.A. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn.

Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy: EKOPLAST S.A. w związku z trudnościami wywołanymi epidemią COVID-19.

w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość dofinansowania:
322 687.05 zł


FE Inteligentny Rozwoj
Rzeczpospolita Polska
PARP

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy
Nr projektu: POIR.03.04.00-12-0456/20.

Okres realizacji projektu:
1.08.2020-31.10.2020 r.

Celem projektu było utrzymanie działalności spółki przez okres wskazany jako okres realizacji projektu oraz zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Efekty:
1. Zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstwa
2. Zapewnienie ciągłości działalności spółki.

 

 

EKOPLAST S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wdrożenie strategii eksportowej firmy EKOPLAST na rynku niemieckim i francuskim”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.3.2. Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP, działania 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Osi Priorytetowej 3 Przedsiębiorcza Małopolska REGIONALNEGO RPROGRAMU OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

Cel projektu:

Wzmocnienie pozycji firmy, zwiększenie aktywności międzynarodowej oraz zwiększenie rozpoznawalności poprzez poszerzenie działalności na rynku francuskim oraz wejście na rynek niemiecki.

 

Dofinansowanie projektu z UE:

199 428,81 zł PLN

Całkowita wartość projektu wynosi:

491 597,52 zł PLN


loga projektu unijnego z dofinansowaniami


EKOPLAST S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

Wdrożenie strategii eksportowej firmy Ekoplast na rynku francuskim i norweskim

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Osi Priorytetowej 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Cel projektu:

Promowanie marek produktowych, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych poprzez poszerzenie działalności na rynku francuskim oraz wejście na rynek norweski.

Dofinansowanie projektu z UE:
598 560.00 PLN

Całkowita wartość projektu wynosi:
1 108 874.00 PLN


FE Inteligentny Rozwoj
Rzeczpospolita Polska
PARP

EKOPLAST S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Rozpoczęcie produkcji innowacyjnych okien o unikalnych parametrach wytrzymałościowych i estetycznych dzięki wdrożeniu wyników prac B+R

Cel projektu:

Wdrożenie przez EKOPLAST S.A. wyników prac B+R zrealizowanych samodzielnie oraz na zlecenie Spółki przez Polską Agencję Transferu Technologii S.A.

Efekt projektu:

Rozpoczęcie produkcji innowacyjnych w skali świata OKIEN IDEALNYCH, o niespotykanych dotychczas na rynku właściwościach użytkowych i estetycznych, znacząco przewyższających najlepsze rozwiązania konkurencyjne.

Dofinansowanie projektu z UE:
7 515 540,00 PLN

Całkowita wartość projektu wynosi:
23 727 684,00 PLN

FE Inteligentny Rozwoj
PARP

Dlaczego Ekoplast?


Ekoplast Okna z Krakowa - jakość

Jakość

Najwyższa jakość jako standard w ofercie – tego możesz od nas oczekiwać. Dobór sprawdzonych podwykonawców, skrupulatność wykonania oraz najlepsze parametry produktów biorą się z naszej niegasnącej ambicji, by sprostać różnorodnym wymaganiom Klientów.

Ekoplast Okna z Krakowa - Elastyczność

Elastyczność

Obecność na rynkach europejskich nauczyła nas otwartości na oczekiwania partnerów indywidualnych i biznesowych. Potrafimy dostosować linię produkcyjną do indywidualnych potrzeb Klienta, takich jak okna nietypowe – produkowane na specjalne zamówienie i charakteryzujące się indywidualnymi cechami. Mogą one posiadać większe przeszklenia, być dopasowane pod kątem konkretnego rozmiaru, czy wyróżniać się specyficznym kształtem, np. owalnym, trapezowym, łukowym.

Ekoplast Okna z Krakowa - satysfakcja

Satysfakcja

Zadowolenie Klienta to wartość dodana każdej transakcji. W Ekoplaście dbamy, by obsługa partnerów handlowych dorównywała jakości naszej oferty. Nasi przedstawiciele pomogą wybrać najlepsze rozwiązania pod względem parametrów technicznych, doradzą też dobrać pożądaną estetykę na bazie bogatej oferty.

Ekoplast Okna z Krakowa - automatyzacja produkcji

Automatyzacja

Nasza dbałość o to, by dostali Państwo produkt jakościowo z najwyższej półki przejawia się także w procesie produkcji. Wysoko wykwalifikowani, doświadczeni pracownicy oraz dostęp do najnowszych technologii, daje nam przewagę konkurencyjną na rynku. System zarządzania jakością w Ekoplast S.A. identyfikuje wszystkie procesy, wymagane dla jego optymalnego funkcjonowania. Podlega on ciągłej ewolucji i doskonaleniu.

EKOPLAST S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich