Strona główna / Aktualności / Na czym polega ciepły montaż okien?

Na czym polega ciepły montaż okien?

Nawet najbardziej energooszczędne okno nie będzie spełniało swojej funkcji, jeśli nie będzie zamontowane w odpowiedni sposób. Źle przeprowadzony montaż może doprowadzić do powstawania mostków termicznych, a nawet odkształcenia czy też pękania profili. Prawidłowy montaż okien PCV (PVC), jak też każdych innych, powinien sprawić, że będą one stanowiły jedną całość wraz ze ścianą.

ciepły montaż

Na czym polega tak zwany ciepły montaż? Jego podstawą jest prawidłowe uszczelnienie czyli skuteczna izolacja tych miejsc, w których osadzane są okna. Polega to na tym, że okno powinno być szczelniej zaizolowane od wewnątrz niż od zewnętrznej strony budynku. Wszystko po to, by zabezpieczyć szczelinę między oknem i ościeżem przed wilgocią, której źródłem pochodzenia może być powietrze przenikające ze środka oraz woda opadowa od zewnątrz.

Montaż trzywarstwowy

Ciepły montaż to montaż trzywarstwowy. Składa się z warstwy wewnętrznej, zewnętrznej i środkowej. Celem uszczelnianie wewnętrznego jest stworzenie płaszcza ochronnego dla warstwy izolacji termicznej. Uniemożliwia on przenikanie pary wodnej i wilgoci z pomieszczenia. Uszczelnienie to wykonuje się za pomocą nie przepuszczających powietrza i pary wodnej taśm, folii uszczelniających lub elastycznego, silikonowego kitu. Uszczelnienie zewnętrzne chroni przed wilgocią, która dzięki temu nie przenika do wewnątrz, ale – co niezwykle istotne – umożliwia wyprowadzenie jej z wnętrza budynku. Materiały do tego wykorzystywane to impregnowane taśmy rozprężne, taśmy warstwowe lub inne materiały wodoszczelne, ale przepuszczające parę wodną. Rolą środkowej warstwy uszczelnienia jest izolacja termiczna oraz akustyczna. Zapewniają ją pianki izolacyjne, np. pianka poliuretanowa albo różnego rodzaju mineralne materiały izolacyjne (np. wełna mineralna.)

Inwestycja, która się opłaca

Ciepły montaż należy traktować jako długoterminową inwestycję. Okno zamontowane zgodnie z jego zasadami to gwarancja dobrego mikroklimatu, do którego pleśń i zagrzybienia nie mają wstępu. Ciepły montaż powoduje również likwidację mostków termicznych, czyli miejsc o słabych własnościach termoizolacyjnych – punktów styku okna ze ścianą zewnętrzną. Powstają one na styku sąsiadujących ze sobą elementów budowlanych oraz spoin izolacyjnych o różnej charakterystyce izolacji. Jeśli środkowa warstwa uszczelniająca nie będzie dodatkowo zabezpieczona foliami paroizolacyjnymi i paroprzepuszczalnymi , może to prowadzić do skraplania pary wodnej wskutek wychłodzenia warstwy uszczelniającej , co grozi zawilgoceniem , tworzenie pleśni i zagrzybień. Likwidacja mostków termicznych w rezultacie powoduje zmniejszenie zużycia kosztów energii dzięki doskonałej szczelności na połączeniu okna ze ścianą.

ciepły montaż

Nie wszędzie można przeprowadzić ciepły montaż

Nie do wszystkich budynków można jednak zastosować zasadę ciepłego montażu. Można go przeprowadzić we wszystkich nowo powstających budynkach oraz budynkach pasywnych. Nie ma takiej możliwości w starych budynkach z jednolitymi, nieocieplonymi ścianami.

Przeprowadzenie ciepłego montażu wymaga wiedzy, doświadczenia i profesjonalnych narzędzi takich jak kotwy, wsporniki i konsole nośne. Osoby go wykonujące muszą posiadać umiejętności dobrania wielkości okna do otworu oraz wiedzę na temat właściwego rozmieszczenia połączeń mechanicznych okna ze ścianą, procesu przebiegu prac izolacyjnych, obróbki, regulacji. Niezbędne jest też doświadczenie i umiejętność oceny sytuacji. To, co można zrobić w jednym wypadku, może nie sprawdzić się w innym. Dlatego też zalecane jest zamówienie usługi wraz z zakupem okien u producenta.