Zarząd

Joanna Siempińska
Prezes Zarządu

Dawid Wojtyna
Wiceprezes

Paweł Bigda
Prokurent

Rada Nadzorcza

Adam Chełchowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Palenik
Wiceprzewodniczący

Dariusz Chwastek
Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Nowicki
Członek Rady Nadzorczej

Robert Jarosz
Członek Rady Nadzorczej

Skontaktuj się z Nami 

Kontakt
Kariera
Serwis okien

EKOPLAST S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich